(อบจ.ตาก)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มี.ค. 2556 เวลา 13.30 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 327 ท่าน