(อบจ.ตาก)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านท่าอาจ อ.แม่สอด จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มี.ค. 2556 เวลา 13.39 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 316 ท่าน