(อบต.แม่ท้อ)ประกาสสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย ม.4 และม.8 บ้านหนองแขม ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก และ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มี.ค. 2556 เวลา 11.25 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 393 ท่าน