(อบต.แม่ปะ)ประกาศสอบราคาจ้างงงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาและปรับปรุงประปา ม.11บ้านหนองบัวคำ และม.6บ้านห้วยหินฝน ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มี.ค. 2556 เวลา 11.29 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 355 ท่าน