(อบต.ขะเนจื้อ)ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มี.ค. 2556 เวลา 09.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 382 ท่าน