(ทน.แม่สอด)ประกาศยกเลิกประกาศประมูลจ้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มี.ค. 2556 เวลา 09.12 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 345 ท่าน