(อบต.น้ำรึม)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๑๐ โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มี.ค. 2556 เวลา 14.58 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 344 ท่าน