การนำเข้าข้อมูล ระบบ e-plan, เงินอุดหนุนทั่วไป /เฉพาะกิจ, นโยบายเร่งด่วนยาเสพติด ประจำเดือน มีนาคม 2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มี.ค. 2556 เวลา 16.16 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 488 ท่าน