(อบต.วังจันทร์)ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาสพิเศษ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มี.ค. 2556 เวลา 11.15 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 399 ท่าน