(ทต.หนองบัวใต้)ประกาศสอบราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มี.ค. 2556 เวลา 11.18 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 372 ท่าน