(อบต.วังจันทร์)ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มี.ค. 2556 เวลา 11.25 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 384 ท่าน