การจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ (ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว 5463 ลว.1 เมษายน 2556)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 เม.ย. 2556 เวลา 16.08 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 617 ท่าน