การสัมมนาการถ่ายโอนภารกิจบุคลากร และงบประมาณให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ก.ย. 2552 เวลา 11.44 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1160 ท่าน