(อบต.สามหมื่น)ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน ๖ ชุด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 เม.ย. 2556 เวลา 14.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 421 ท่าน