การสัมมนาการสร้างองค์กรเพื่อความเป็นเลิศของ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ก.ย. 2552 เวลา 11.50 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1113 ท่าน