(อบจ.ตาก)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานจอดรถพร้อมรางระบายน้ำ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 เม.ย. 2556 เวลา 10.43 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 367 ท่าน