(อบต.ขะเนจื้อ)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการต่างๆ รวม ๘ โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 เม.ย. 2556 เวลา 11.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 355 ท่าน