(ทม.ตาก)สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 เม.ย. 2556 เวลา 11.14 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 340 ท่าน