ด่วนที่สุด รายงานการลงพื้นที่ศึกษาและติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการประปาหมู่บ้าน ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว6083 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 เม.ย. 2556 เวลา 09.30 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 415 ท่าน