(อบต.วังหมัน)ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ-รถบรรทุกดีเซล(รถดับเพลิงอเนกประสงค์)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 เม.ย. 2556 เวลา 10.40 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 492 ท่าน