ผลการบันทึกข้อมูลยาเสพติด เงินอุดทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำเดือน เม.ย. 2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 เม.ย. 2556 เวลา 13.13 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 611 ท่าน