การลงนามการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.พ. 2552 เวลา 07.52 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1047 ท่าน