(ทต.ทุ่งหลวง)ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เลขที่ E1/2556 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 เม.ย. 2556 เวลา 14.32 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 346 ท่าน