(ทน.แม่สอด)ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E9/2556 การจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รหัส สถ.ศพด.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญเขต จำนวน 1 หลัง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 เม.ย. 2556 เวลา 10.23 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 338 ท่าน