(อบจ.ตาก)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.๓, ๔, ๕ ,๖ ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 พ.ค. 2556 เวลา 14.26 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 444 ท่าน