(อบจ.ตาก) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.10 บ้านใหม่ชัยมงคล  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 พ.ค. 2556 เวลา 15.53 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 446 ท่าน