(อบจ.ตาก)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านผาผึ้ง ต.เชียงทอง บ้านท่าทองแดง ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ค. 2556 เวลา 13.57 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 337 ท่าน