(อบจ.ตาก)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ค. 2556 เวลา 14.01 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 335 ท่าน