(อบจ.ตาก)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านทางต้นผึ้ง-บ้านตีนธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ค. 2556 เวลา 14.04 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 373 ท่าน