(อบจ.ตาก)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางบ้านแม่ระมาดน้อย-บ้านทุ่งมะขามป้อม อ.แม่ระมาด จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ค. 2556 เวลา 14.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 343 ท่าน