(อบจ.ตาก)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4บ้านปางสา ต.ป่ามะม่วง-บ้านห้วยนึ่ง ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ค. 2556 เวลา 14.13 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 424 ท่าน