(อบจ.ตาก)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านลานขวาง ต.วังหิน บ้านเด่นมะขาม ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ค. 2556 เวลา 14.16 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 389 ท่าน