(อบจ.ตาก)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านแม่บอน-บ้านตะฝั่งสูง อ.บ้านตาก จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ค. 2556 เวลา 14.27 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 359 ท่าน