(อบจ.ตาก)ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทางบ้านวังหวาย ต.วังหมัน บ้านสามเงา ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ค. 2556 เวลา 14.34 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 486 ท่าน