(อบจ.ตาก)ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหนองปรือ-บ้านวังเจ้า  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ค. 2556 เวลา 14.37 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 408 ท่าน