(อบจ.ตาก)ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.ตากออก เชื่อมหมุ่ที่ 6 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ค. 2556 เวลา 14.40 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 420 ท่าน