(อบจ.ตาก)ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเทศบาลตำบลบ้านตาก เชื่อมหมู่7 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ค. 2556 เวลา 14.49 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 362 ท่าน