(อบจ.ตาก)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแวมถนนลาดยางโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านยางโองน้ำ อ.บ้านตาก-บ้านวังหวาย อ.สามเงา จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ค. 2556 เวลา 14.51 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 341 ท่าน