(อบจ.ตาก)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนาโบสถ์ ต.นาโบสถ์-บ้านหนองปลาไหล ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ. ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ค. 2556 เวลา 15.08 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 346 ท่าน