(อบจ.ตาก)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านแม่ตาวริมเมย ต.ท่าสายลวด - บ้านปากห้วยแม่ปะ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ค. 2556 เวลา 15.12 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 511 ท่าน