(ทต.หนองบัวใต้)ประกาศสอบราคาปรับปรุงเสียงตามสายในหมู่บ้านห้วยทรายสอง ม.6 บ้านห้วยทรายสอง ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ค. 2556 เวลา 15.25 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 454 ท่าน