(อบต.โมโกร)ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ค. 2556 เวลา 09.22 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2520 ท่าน