(อบต.พระธาตุผาแดง)ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปรับปรุงท่อประปา) จำนวน ๔ รายการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 พ.ค. 2556 เวลา 12.57 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 343 ท่าน