(ทน.แม่สอด)ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๑๐/๒๕๕๖การจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬานานาชาติ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน จำนวน ๑ โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2556 เวลา 15.08 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 368 ท่าน