(ทน.แม่สอด) ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๑๐/๒๕๕๖ การจ้างโครงการปรับปรุงกีฬานานาชาติ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน จำนวน ๑ โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2556 เวลา 15.23 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 361 ท่าน