อปท. ที่ไม่ส่งข้อมูลพื้นฐานฯ (จำนวน 11 แห่ง)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ค. 2556 เวลา 11.23 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 862 ท่าน