(อบต.หนองบัวเหนือ) ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดคลองระบายน้ำ พร้อมประตู ปิด-เปิด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ค. 2556 เวลา 11.50 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 309 ท่าน