(อบต.โมโกร)ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มิ.ย. 2556 เวลา 10.41 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 416 ท่าน