(อบต.แม่สลิด)ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2556 เวลา 14.33 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 447 ท่าน