(อบต.วังหิน)ประกาศสอบราคาจ้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี ณ หมู่ที่ 3 บ้านท่าไม้แดง ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2556 เวลา 10.58 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 317 ท่าน